logo

Monthly Archives: Tháng Bảy 2017

05 Th7 2017
bao-quan-hat-tieu

Cách bảo quản hạt tiêu xanh và hạt tiêu đen đúng cách

Mỗi loại có cách bảo quản hạt tiêu khác nhau vì vậy chúng ta cần phân ra làm hai loại khác nhau. Hạt tiêu xanh và hạt tiêu đen ( hạt tiêu khô). Tuy đều là hạt tiêu chúng lại có cách bảo quản không giống nhau.

Open Chat
1
Close chat
Xin chào! Hạt tiêu cô Tấm có thể giúp được gì không ạ?

Start