logo

Tag : cách bảo quản hạt tiêu xanh

04 Th4 2018
hat-tieu-den

Những cánh bảo quản và xử lí khi hạt tiêu đen bị nấm mốc

Có nhiều khách hàng khi mua hạt tiêu đen hỏi rằng làm thế nào để bảo quản hạt tiêu đen và cách xử lý thế nào khi hạt tiêu đen bị ẩm mốc.

05 Th7 2017
bao-quan-hat-tieu

Cách bảo quản hạt tiêu xanh và hạt tiêu đen đúng cách

Mỗi loại có cách bảo quản hạt tiêu khác nhau vì vậy chúng ta cần phân ra làm hai loại khác nhau. Hạt tiêu xanh và hạt tiêu đen ( hạt tiêu khô). Tuy đều là hạt tiêu chúng lại có cách bảo quản không giống nhau.