logo

VPA: Dự kiến năng suất hồ tiêu niên vụ 2017

 

Bắt đầu từ ngày 26 đến ngày 29 trong tháng cuối năm này, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cùng các hộ hợp tác xã và doanh nghiệp hội viên tiến hàng thực địa để đánh giá năng suất Hồ tiêu niên vụ 2016/2017 của một số tỉnh Tây Nguyên.

Các tỉnh được tham gia khoả sát thường có diện tích trồng lớn của cả nước như: Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai. Mỗi tình chỉ khảo sát các huyện có diện tích trồng hạt tiêu lớn.

Tại mỗi nơi sẽ tiến hàng làm việc cơ quan của lý địa phương, các cơ quan quản lý nông nghiệp, khoả sát tình hình tại các hộ gia định có diện tích lớn, các doanh nghiệp thu mua hạt tiêu lớn trên địa bàn.

 Sau khi làm việc thì VPA có đưa ra kết luận như sau:
1. Diện tích cây hồ tiêu so với năm 2015 thì năm 2016 tăng thêm từ 15-20%. Số  diện tích này được trồng được cho là trồng thay thế cà phê và cao su đã hết số năm tuổi.Nhưng so với số liệu năm trước thì diện tích trồng cậy hồ tiêu có chiều hướng hạ nhiệt không còn tăng nóng như năm trước đây. Niên vụ 2016 người nông biết đầu tư chăm sóc cũng như áp dụng khoa học kỷ thuật vào  cũng như nguyên cứu thị trường hồ tiêu tránh tình trạng giá hạt tiêu giảm đột ngột.

2. So các năm trước đây chúng ta dễ dàng thấy giá hạt tiêu khá cao nên một số địa phương đã đẩy mạnh tăng diện tích trồng hạt tiêu lên. (riêng huyện mới phát triển như Đăk Đoa, DT này chiếm tới 90% tổng diện tích hồ tiêu cả huyện) được cho sẽ cho thu hoạch trong năm nay với thời gian từ tháng tháng 1 tới  3 với năng suất đạt khá cao.

hotieudaklak01

3.Tuy nhiên, theo như dự bao thì những vườn tiêu lâu năm ( 10 năm trở lên) sẽ năng suất vụ 2016/2017 sẽ giảm rất nhiều do chất lượng cây tiêu không được tốt, đặc biệt ở các huyện đã phát triển Hồ tiêu lâu năm như Chư Sê, Chư Pưh (Gia Lai), Ea Ktur Cư Kuin (Đăk Lăk) năng suất giảm mạnh đáng báo động nhiêu nơi còn mất trắng, Chủ yếu là tác động của đợt hạn đầu 2016 đã là cây tiêu đã số bị chết bộ rễ rất khó thể phục hồi dù năm nay sâu bệnh gây hại ít hơn năm trước và vẫn được chăm sóc rất kỹ.

4.Với  diện tích hồ tiêu cây 3 đến 4 năm tuổi được là mới bắt đâu khải năm nay và diện tích cũ năng suất giảm, ước sản lượng vụ mới 2016/2017 sẽ tăng 15-20% so với sản lượng vụ 2015/2016. Dự kiến khả năng thu hoạch của cả nước ước đạt khoảng 180.000 tấn trong năm này

5 .Toàn bộ các hộ gia đình cũng doanh nghiệp địa phương  đều tìm hiểu kỉ về  tình hình thị trường ngành hồ tiêu, đặc biệt là vấn đề dư lượng chất cấm và vấn đề cần canh tác bền vững nên 100% hộ ND đều cho biết họ muốn vườn tiêu phát triển bền nên chủ yếu dùng phân chuồng được trộn men vi sinh ủ để bón lót cho cây đồng thời hết sức hạn chế dùng thuốc BVTV.

6.Ngoài ra, tất cả các hộ nông dân tham gia khảo sát đều biết rất vững kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hạt tiêu, phần lớn đều không còn tập trung vào việc tăng năng suất bằng mọi giá như nhiều năm trước, ND đều quan tâm trồng theo hướng sinh thái dùng cây trụ sống, tỉa cành, tạo tán để tạo môi trường mát, giữ ẩm mùa khô, làm rãnh thoát nước mùa mưa, đầu tư hệ thống tưới để chủ động cung cấp nước cho cây, làm lưới che cho các vườn tiêu tơ v.v. nên các vườn tiêu đều sinh trưởng khá tốt, bền vững, chất lượng hồ tiêu thời gian tới chắc chắn sẽ được cải thiện hơn.

7.Tất cả các địa phương có diện tích cây tiêu lớn đều đâu  triển khai các mô hình nông dân tự liên kết và kết hợp với doanh nghiệp để sản xuất hồ tiêu sạch vì ND bắt đầu lo ngại thời gian tới sản lượng dư thừa, các nước nhập khẩu lại yêu cầu tiêu sạch nên nếu sản xuất theo hướng cũ chỉ chú trọng năng suất sẽ không có đầu ra.

hạt tieu daklak
9.Tuy vậy, nông dân đang hết sức lo lắng vì việc quản lý giống, phân bón và thuốc BVTV hiện nay, các công ty kinh doanh vật tư đầu vào này thường quảng cáo mạnh, gây nhiễu loạn thông tin khiến ND không thể phân biệt được loại hoá chất nào? Cách sử dụng thế nào? Sẽ gây tồn dư, ảnh hưởng tới chất lượng hồ tiêu XK.

10.Vụ thu hoạch hồ tiêu 2016/2017 dự kiến năm nay sẽ thu muộn hơn so với năm trước do năm nay hạn đầu vụ, mưa muộn tháng 5-6 nên ảnh hưởng đến phân hoá mầm hoa đầu vụ. Các vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hiện nay hạt tiêu đều chưa thật chắc. Cuối năm, thời điểm thu hoạch năm nay các tỉnh Tây Nguyên vẫn tiếp tục có mưa ảnh hưởng đến việc thu hái ND dự kiến bắt đầu thu khoảng tháng 2/2017, thu rộ trong tháng 3.

Comments are closed.

0902322145